درب سکشنال و تجهیزات بارگیری دخانیات ساوه

نام پروژه:

پروژه امنیتی وزارت دفاع

تاریخ انجام:

۱۳۹۷

محل پروژه:

ساوه

شرح پروژه:

نصب درب های سکشنال و تجهیزات بارگیری شرکت دخانیات ساوه که با موفقیت طراحی و اجرا گردید و این همکاری تا کنون ادامه دارد

کارشناسان فروش شرکت آگراداد  آماده ارائه مشاوره خدمت مشتریان گرامی هستند.