کرکره های اتوماتیک شرکت گوشتیران

نام پروژه:

شرکت گوشتیران

تاریخ انجام:

۱۳۹۳

محل پروژه:

تهران

شرح پروژه:

شرکت فنی مهندسی آگراداد در سال ۱۳۹۳ با شرکت گوشتیران همکاری کرده است. این همکاری به واسطه خدمات پس از فروش تا اکنون ادامه دارد.

در زمینه تعمیرات و خدمات پس از فروش کرکره های اتوماتیک نصب شده شرکت های دیگر

و درب پارکینگی

این شرکت توانسته است با ارائه خدمات پس از فروش خوب و تولید و فروش محصولات باکیفیت رضایت مدیران شرکت فوق را جلب نماید و این رضایت سبب گردیده تا با افتخار ۶ سال سابقه همکاری را به فال نیک گرفته و آن را نشانه رضایتمندی گروه گوشتیران قلم داد نماییم .